Sydals kegleklub

DKeF

Keglen 8, 6440 Augustenborg

Nordals kegleklub

Gråstenkeglecenter

Christiansfeld kegleklub

Seniorkegler